કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી Back Up કોને કહેવાય ?

કોમ્પ્યુટરને સક્રિય કરવું
કોમ્પ્યુટર ડેટાનું મૂળભૂત એકમ
સુરક્ષા માટેની ફાઈલની બે કે વધુ કોપીઓ રાખવી.
મેગ્નેટીક ટેપ કે ડિસ્ક રાખવા માટેનું સાધન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
VGA નું પૂરું નામ જણાવો.

વિડીયો ગારબેજ એરિયા
વિડીયો ગ્રાફિક એરિયા
વિડિયો ગ્રાફિક્સ અરેના
વિડ્યૂઅલ ગ્રાફિક્સ એરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP