GSSSB ATDO Exam Paper (17-7-2021) / 181
Frame question to get the underlined part as answer.
Mr. Joshi taught science to his neighbours

Who taught Mr. Joshi Science?
When does Mr. Joshi teach Science?
How does Mr. Joshi taught Science?
Whom did Mr. Joshi teach Science?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB ATDO Exam Paper (17-7-2021) / 181
ગઝલના પહેલા શેરને ___ અને છેલ્લા શેરને ___ કહેવાય છે.

પંક્તિ, નઝમ
નઝમ, લબ્ઝ
લબ્ઝ, મત્લા
મત્લા, મકતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB ATDO Exam Paper (17-7-2021) / 181
MS Excel માં આખી Row ને એકસાથે સિલેક્ટ કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

Shift + Spacebar
Ctrl + Spacebar
Alt + Spacebar
Tab + Spacebar

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP