કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે પૈકી કયા પ્રિન્ટરને સૌથી ઝડપી કહેવામાં આવે છે ?

ફ્યુઅલ પ્રિન્ટર
ડેટા મેટ્રિકસ પ્રિન્ટર
ઇંકજેટ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબ ચેટિંગમાં કયું સાધન વપરાય છે ?

માઇક્રોફોન
વેબ કેમેરા
ડિજિટલ કેમેરા
વિડીયો કેમેરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

શકુંતલા દેવી
રાણી પાણીગ્રહી
રાજા રમન્ના
રામાનુજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP