સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કયા રોગ માટે AYUSH દ્વારા પ્રમાણિત અને CSIR દ્વારા BGR-34 હર્બલ ફોર્મ્યુલેશન વિકસાવેલ છે ?

ડાયાબિટીસ
એનિમિયા
કોરોનરી ડીસીઝ
આર્થરાઈટિઝ્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
દ્રવ્યોની ચીકાશ માપવાના સાધનને શું કહેવામાં આવે છે ?

આમાંથી એકપણ નહીં
વિસ્કોમીટર
કેલોરીમીટર
ટૈકોમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP