સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બેકિંગ સોડા (Baking soda) એ શું છે ?

પોટેશિયમ ક્લોરોઈડ
સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ
પોટેશિયમ કાર્બોનેટ
પોટેશિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
આઈન્સ્ટાઈનની નીચે દર્શાવેલ શોધો પૈકી કઈ શોધ છે ?

સાપેક્ષતાવાદનો સિદ્ધાંત અને ફોટોઈલેક્ટ્રિક અસર
રેડિયોએક્ટીવીટી અને ફોટોઈલેક્ટ્રીક અસર
ક્ષ-કિરણો અને ફોટોઈલેક્ટ્રિક અસર
રેડિયોએક્ટીવીટી અને સાપેક્ષતાવાદનો સિદ્ધાંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પિરીયોડીક ટેબલ શું છે ?

તત્વોની માહિતી આપતો ચાર્ટ
વિવિધ આકાર દર્શાવતો ચાર્ટ
ત્રિકોણમિતીય માપ દર્શાવતો ચાર્ટ
સમય દર્શાવતો ચાર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP