પર્યાવરણ (The environment)
BOD વધે તો પાણીમાં દ્રાવ્ય O2 નું પ્રમાણ ___

થોડું વધે છે
ઘટે છે
વધે છે
કોઈ જ ફરક ના પડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
શીત કટિબંધીય (ધ્રુવ) પ્રદેશમાં ક્ષોભાવરણ કેટલા કિ.મી. ઊંચાઈ સુધી જોવા મળે છે ?

20 કિ.મી.
12 કિ.મી.
16 કિ.મી.
8 કિ.મી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
વૃક્ષો કાપવાથી કયા વાયુનું પ્રમાણ વધે છે જેના કારણે પૃથ્વી પર ગરમીનું પ્રમાણ વધે છે ?

નાઈટ્રોજન
કાર્બન મોનોક્સાઈડ
હાઈડ્રોજન
કાર્બન ડાયોક્સાઇડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
"ભૂરસિંહ, ધ બારહસિંગા" કોનું સત્તાવાર મેસકોટ છે ?

કાન્હા ટાઈગર રિઝર્વ
કાજીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
જિમ કોર્બેટ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
દૂધવા ટાઈગર રીઝર્વ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP