ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
અગત્યની સીમા-દોરી (boundary lines) અને સંબંધિત દેશોના જોડકામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી ?

મેગીનોટ લાઈન - ફ્રાન્સ અને જર્મની
આપેલ તમામ
મેક મોહન લાઈન - ભારત અને ચીન
ડુરાન્ડ લાઈન - પાકિસ્તાન અને ભારત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
"ભૂખરી ક્રાંતિ" (Grey Revolution) શાના ઉત્પાદન માટે નિર્ધારિત કરાઈ છે ?

ઈંડા
ચામડા નિર્મિત વસ્તુઓ
ખાતર
પેટ્રોલિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
હિમાલય તથા પશ્ચિમઘાટના વધુ ઊંચા પર્વતીય વિસ્તારોમાં કયા પ્રકારના જંગલો જોવા મળે છે ?

ખરાઉ જંગલો
શંકુદ્રુમ જંગલો
નિત્ય લીલા જંગલો
ભારતીય જંગલો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP