કરંટ અફેર્સ એપ્રિલ 2023 (Current Affairs April 2023)
તાજેતરમાં સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ ‘એક્સ કવચ'નું આયોજન ક્યા કરાયું હતું ?

આંદામાન-નિકોબાર કમાન્ડ
પૂર્વીય કમાન્ડ
પશ્ચિમ કમાન્ડ
દક્ષિણ કમાન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP