કમ્પ્યુટર (Computer)
SMPS નું પૂરું નામ જણાવો.

Switched Mode Power Supply
Simple Mode Power Supply
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Sitch Mode Power Supply

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP