કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરના ભૌતિક સ્વરૂપને શું કહેવામાં આવે છે ?

હાર્ડવેર
સોફ્ટવેર
ફર્મવેર
હયુમેન વેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
તસવીરોને ડિજિટલ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવા માટે ક્યા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?

હાર્ડ ડિસ્ક
સ્કેનર
પ્રિન્ટર
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP