કમ્પ્યુટર (Computer)
લેઝર પ્રિન્ટરની અંદર અક્ષરો છાપવા માટે વપરાતો પાઉડર જેવો પદાર્થ સંગ્રહ કરતું યુનિટને શું કહેવાય છે ?

હેમર
પ્રિન્ટ હેડ
ડિસ્પ્લે ટર્મિનલ
ટોનર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
હાર્ડ ડિસ્કમાં અવ્યવસ્થિત ડેટાને યોગ્ય રીતે ગોઠવવા નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

બેકઅપ
ડીફ્રેગમેન્ટ
રિસ્ટોર
સોટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નોટપેડ કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે ?

ડેટાબેઝ
યુટીલીટી
ડીટીપી
સિસ્ટમ સોફટવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP