વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
GSAT - 6 વિશે નીચેના પૈકી ક્યુ - કયા વિધાન - વિધાનો ખોટા છે ?

તે સૈન્ય સંચાર ઉપગ્રહ છે.
આપેલ બંને
તેને GSLV D6ઑગસ્ટ, 2015મા પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો.
આપેલ બંને સાચાં છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
લીગો ઈન્ડિયા પરિયોજના (LIGO India project) દ્વારા શાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે ?

પૃથ્વી ઉપરના જળસ્ત્રોત
જળવાયું પરિવર્તનની તહેર
ગુરુત્વાકર્ષી (Gravitational) તરંગો
ખનીજ સ્ત્રોતોનો પૃથ્વી પરનો વિસ્તાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
સ્થાનિક અને બહુપક્ષીય માળખામાં નિઃશસ્ત્રીકરણ, બિન-પ્રસાર બાબતો, આત્મવિશ્વાસ અને સુરક્ષા નિર્માણના ઉપાયને લગતી બાબતો વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયના (મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઓકસ્ટર્નલ અફેર્સ-MEA) કયા વિભાગને લગતું છે ?

D & ISA વિભાગ
UNP વિભાગ
E & SA વિભાગ
XPD વિભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
MAST વિશે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આપેલ બંને
તેનો મુખ્ય ઉપયોગ સૂર્યના ચુંબકિય ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કરવાનો છે.
તેને રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં સ્થાપિત કરાયેલ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ એન્વાયરમેન્ટ સ્થાપવા માટે C-DAC એ એક વ્યાપક નિઃશુલ્ક અને ઓપન સોર્સ સ્યુટ વિકસાવ્યો છે જેનું નામ ___ છે.

બરખા
મેઘદૂત
બાદલ
મેઘરાજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP