કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
તાજેતરમાં HAL એ ક્યા નાગરિક વિમાનનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યુ છે ?

હિન્દુસ્તાન - 428
હિન્દુસ્તાન - 228
હિન્દુસ્તાન - 528
હિન્દુસ્તાન - 338

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની સરકારના સુશાસનના પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થવા નિમિત્તે રાજ્યભરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તે સંદર્ભ નીચે આપેલ જોડકા પૈકી યોગ્ય જોડકું જોડો ?
A
a. 1 ઓગસ્ટ
b. 2 ઓગસ્ટ
c. 3 ઓગસ્ટ
d. 4 ઓગસ્ટ
B
1. અન્નોત્સવ દિવસ
2. નારી ગૌરવ દિવસ
3.જ્ઞાનશક્તિ દિવસ
4.સંવેદના દિવસ

a-2, b-1, c-4, d-3
a-2, b-4, c-3, d-1
a-3, b-4, c-2, d-1
a-3, b-4, c-1, d-2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/ વિધાનો પસંદ કરો.

વર્તમાનમાં ગુજરાતમાં સિંહની વસતી 674 છે.
છેલ્લા અમુક વર્ષોમાં સિંહની વસતીમાં 29%નો વધારો થયો છે.
વર્ષ 2015માં ગુજરાતમાં સિંહોની વસતી 529 હતી.
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP