બાયોલોજી (Biology)
IARI એટલે,

ઈમ્પેરિયલ એગ્રિકલ્ચર રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ
ઈન્ડિયન એરોનોટિકલ રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ
ઈન્ટરનેશનલ એગ્રિકલચલર રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ
ઈન્ડિયન એગ્રિકલ્ચરલ રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સાદી રચના, ટૂંકો આર.એન.એ તંતુ અને કેપ્સીડનો અભાવ ધરાવતા સજીવ કયા છે ?

વાઈરસ
ફૂગ
બૅક્ટેરિયા
વિરોઈડ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષવિભાજન દરમિયાન અગ્રસ્ય વર્ધમાન પેશીનું કોષકેન્દ્રપટલ શેમાં જોવા મળે છે ?

ભાજનાન્તિઅવસ્થા
કોષરસ વિભાજન
ભાજનોત્તરાવસ્થા
ભાજનાવસ્થા

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગ્લુકોઝ ફોસ્ફેટેઝ કયા પ્રકારનો જૈવિક અણુ છે ?

અંતઃસ્રાવ
ઉત્સેચક
લિપિડ
કાર્બોદિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ચતુર્થબંધારણ ધરાવતા સંયુગ્મી પ્રોટીનનું એક ઉદાહરણ કયું છે ?

ઈમ્યુનોગ્લોબ્યુલીન
માયોસીન
ગ્લોબ્યુલર
ક્લોરોફિલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP