કરંટ અફેર્સ એપ્રિલ 2023 (Current Affairs April 2023)
ઈન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ (ICG)એ ક્યા રાજ્યમાં પ્રાદેશિક સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યુ (SAR) કવાયત હાથ ધરી હતી ?

કેરળ
આંધ્ર પ્રદેશ
ગુજરાત
મહારાષ્ટ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ એપ્રિલ 2023 (Current Affairs April 2023)
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો.

એક પણ નહીં
ડૉ.અપ્પાસાહેબ ધર્માધિકારી જાણીતા સમાજ સુધારક છે.
ડૉ.અપ્પાસાહેબ ધર્માધિકારીને વર્ષ 2022નો મહારાષ્ટ્ર ભૂષણ પુરસ્કાર એનાયત કરાયો.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP