કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં ભારતના કયા રેડિયો ટેલિસ્કોપને IEEE દ્વારા 'માઈલસ્ટોન'નો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો ?

કુનમિગ રેડિયો ટેલિસ્કોપ
ઊટી રેડિયો ટેલિસ્કોપ
ગૌરી બિદાનૂર રેડિયો ઓબ્ઝર્વેટરી
જાયન્ટ મીટરવેવ રેડિયો ટેલિસ્કોપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP