Gujarat Police Constable Practice MCQ
કાંચીડો પોતાની ચામડીનો રંગ કઇ રીતે બદલે છે ?

કાંચીડાની ચામડીની નીચે રંગકોશિકાઓ હોય છે અને ચામડી પાદર્શક હોય છે.
રાસાયણિક વિષ કોશિકાઓને કારણે
રંગોની મેળવણીને લીધે
લોહી રંગની હોય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ
વિસ્કોમીટર શું માપવા માટે વપરાય છે?

ચીકાશ માપવા
દૂધની ઘનતા
લોહીનું દબાણ
હવાનું તાપમાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ
વીટામીન C નું રાસાયણીક નામ શું છે ?

કેલ્સીફેરોલ
ફીલીક્વીનોન
ટોકોફેરોલ
એસ્કોર્બિક એસીડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ
નોન-કોગ્નીઝેબલ ગુનો એટલે શું ?

જામીનપાત્ર
પોલીસ અધીકારી બહારનો
અધિકાર યુક્ત ગુનો
બિનજામીનપાત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP