કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ભાષામાં 'LPS' નો અર્થ થાય છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લાઈટ પર સેકન્ડ
લોડ પર સેકન્ડ
લાઈન પર સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

ક્લોનીંગ
ગ્રૂમિંગ
રિબુટીંગ
બ્લુમિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસીંગ યુનિટને શેની સાથે સરખાવાય છે ?

પ્રિન્ટર
કીબોર્ડ
માનવીના મગજ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP