કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ભાષામાં 'LPS' નો અર્થ થાય છે ?

લાઈટ પર સેકન્ડ
લાઈન પર સેકન્ડ
લોડ પર સેકન્ડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં પ્રેઝન્ટેશનને સરળ અને સુંદર બનાવવા માટે નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

એનિમેશન
મુવી ફાઈલ
આપેલ તમામ
મલ્ટીમીડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP