કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ શું થાય ?

Magnetic ink Character Reader
Magnetic ink Control Reader
Magnetic input Character Reader
Magnetic input Chatrol Reader

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
મલ્ટી ટાસ્કીંગના પ્રકાર કયા છે ?

પ્રિમિટીંગ
કો-ઓપરેટીગ
આપેલ બંને
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇ-મેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે ?

યુઝરનેમ
સર્વિસ પ્રોવાઇડર
હોસ્ટ નેમ
@

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં ફોર્મુલા બારમાં ડાભી બાજુના ભાગને ક્યાં નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

એક્ટીવ સેલ
ફક્સન બાર
એડ્રેસ બાર
ફોર્મુલા લાઈન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP