કમ્પ્યુટર (Computer)
Computer Literacy Day કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

22 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર
19 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું તમારા કોમ્પ્યુટર સાથે નેટવર્ક જોડવાનું શક્ય બનાવે છે ?

કન્ટ્રોલર કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ
ગ્રાફિક યુઝર ઇન્ટરફેસ
વિડીયો કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતું કોમ્પ્યુટરનું ઇનપુટ ડિવાઇસ કયું ?

કીબોર્ડ
મોડેમ
માઉસ
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP