કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં ફોર્મુલા બારમાં ડાભી બાજુના ભાગને ક્યાં નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

એક્ટીવ સેલ
ફોર્મુલા લાઈન
એડ્રેસ બાર
ફક્સન બાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્પીચ ઇનપુટનો સિદ્ધાંત કયો છે ?

સાઉન્ડ ઇનપુટ
વોઈસ રેકોગ્નાઈઝેશન
ઇનપુટ રેકોગ્નાઈઝેશન
ડેટા રેકોગ્નાઈઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સિસ્ટમ સોફ્ટવેરનું ઉદાહરણ કયું નથી ?

ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
યુટિલિટી
ટ્રાન્સલેટર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP