કમ્પ્યુટર (Computer)
OCR નું પૂરું નામ ?

ઓપ્ટિકલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
ઓલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
ઓલ્ડ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતી વખતે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દોનું લિસ્ટ કોણ પૂરું પાડે છે ?

થીસોરસ
સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર
ફાઇલ્ડ
રિપ્લેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસના બટનને બે વખત દબાવીને છોડી દેવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રેગીંગ
ડબલ ક્લિક
રાઈટ ક્લિક
ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CRT નું આખું નામ શું છે ?

કેથોડ રાઈટ ટયૂબ
કેથોડ રે ટયૂબ
કેથોડ રેમ ટયૂબ
કેથોડ રોમ ટ્યૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં માહિતી ગુજરાતીમાં લખવા માટે કયા ઓપ્શનની જરૂર પડે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
ફિલ્ટર
ફોન્ટ
ફોન્ટ સાઇઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP