કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

ક્યુઆર કોડ
બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
બારકોડ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
લેઝર પ્રિન્ટરની અંદર અક્ષરો છાપવા માટે વપરાતો પાઉડર જેવો પદાર્થ સંગ્રહ કરતું યુનિટને શું કહેવાય છે ?

હેમર
ડિસ્પ્લે ટર્મિનલ
પ્રિન્ટ હેડ
ટોનર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN ના હાર્ડવેરના ભાગમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

સોફ્ટવેર
ટ્રાન્સમિશન
મિડિયા
સ્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP