કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજર કયું ?

એમ.એસ. એક્સેસ
એમ.એસ. ઓર્ગેનાઇઝેશન
એમ.એસ. આઉટલુક
ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા આવતાની સાથે તેના પર પ્રક્રિયા થાય છે તે પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

Offline
Real time
Batch processing
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP