કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટરમાં કોઇપણ શબ્દની લંબાઈ શેમાં મપાય છે ?

સેન્ટિમીટર
આપેલ એક પણ નહી
બીટ
મીલીમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
મોનિટરને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

Visual Display Unit
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Visual Drawing Unit
Visual Data Unit

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP