કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ એક સંસ્થાના કોમ્પ્યુટરો વચ્ચે માહિતીની આપ-લે માટેનું નેટવર્ક કયું છે ?

પેટ્રોનેટ
ઇન્ટ્રાનેટ
ઇન્ટરનેટ
ઇથરનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP