કમ્પ્યુટર (Computer)
TBII નું પૂરું નામ શું છે ?

Transister Behind Internet Language
Transilerator Behind Indian Language
Transileraitor Berween Indian Language
Translation Behind Intercomputer Language

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટમેનુમાં કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

સિસ્ટમ
કંટોલ
રન
વર્ડપેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP