કમ્પ્યુટર (Computer)
TBII નું પૂરું નામ શું છે ?

Translation Behind Intercomputer Language
Transileraitor Berween Indian Language
Transilerator Behind Indian Language
Transister Behind Internet Language

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કઈ ડિસ્કનો સમાવેશ ઓપ્ટિકલ ડિસ્કમાં થતો નથી ?

સીડી રોમ
વોર્મ
ફ્લોપી ડિસ્ક
ડીવીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં બનાવેલ (IC) ચિપ્સ શાની બનેલી હોય છે ?

સિલિકા ક્રોમ
ઈલેકટ્રોન એકિસડેશન
ક્રોમિયમ
સિલીકોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે વપરાતું સ્કેનર કયું છે ?

ડ્રમ
ફ્લેટ બેટ
એક પણ નહીં
હેન્ડ હેલ્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા આવતાની સાથે તેના પર પ્રક્રિયા થાય છે તે પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

Batch processing
Real time
એક પણ નહીં
Offline

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP