ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતમાં એક રૂપિયાની નોટ ઉપર નીચેનામાંથી કોની સહી હોય છે ?

રિઝર્વ બેંકના ગવર્નરની
નાણામંત્રી
નાણાં સચિવ
રિઝર્વ બેંકના ડે.ગવર્નરની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
બીજી પંચવર્ષીય યોજનામાં કોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવેલું હતું ?

ઉત્પાદક માલ
ઉપભોક્તા વસ્તુઓ અને ઉત્પાદક માલ બંને
મૂળભૂત વસ્તુઓ
ઉપભોક્તા વસ્તુઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP