કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં એનીમેશન ઇફેક્ટ આપવા માટે કયા ઓપ્શન નો ઉપયોગ થાય છે ?

કસ્ટમ એનીમેશન
રિહર્સ ટાઈમીંગ
એનીમેશન
સ્લાઈડટ્રાન્ઝીશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં નીચે દર્શાવેલ લાક્ષણિકતામાં શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

ગ્રાફિક્સ
ટેસ્ટ
ડેટાબેઝ
વર્કસીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
URLનું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિવર્સલ રિસર્ચ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસર્ચ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP