કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરને માહિતી તથા સંદેશો શાના ઉપરથી આપવામાં આવે છે ?

પ્રિન્ટર
સીપીયુ
મોનિટર
કી-બોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
Computer Literacy Day કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

22 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર
19 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP