કમ્પ્યુટર (Computer)
URLનું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસર્ચ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસર્ચ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
તસવીરોને ડિજિટલ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવા માટે ક્યા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?

હાર્ડ ડિસ્ક
મોનિટર
પ્રિન્ટર
સ્કેનર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફોન્ટને દાખલ કરવા શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

વર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
કંટ્રોલ પેનલ
એસેસરીઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
HDMI નું પૂરું નામ જણાવો.

હાઇડેફિનેશન મલ્ટીનેશનલ ઇન્ટરફેસ
હાઇડેફિનેશન મલ્ટીમીડીયા ઇન્ટરફેસ
હાઈ ડેફીનેશન મલ્ટી યુઝર ઇન્ટરનેટ
હાઈડ્રોલીક મલ્ટીપરપઝ ઇન્ટરફેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયો વ્યુ નથી ?

આમાંથી એક પણ નહિ
નોટ પેઈજ
સ્લાઈડ વ્યું
માસ્ટર વ્યું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP