કમ્પ્યુટર (Computer)
URLનું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિવર્સલ રિસર્ચ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસર્ચ લોકેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસનાં બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

પોઈન્ટિંગ
ક્લિક
ડબલ ક્લિક
ડ્રેગિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ એડિટર પ્રોગ્રામ દર્શાવે છે ?

પેઈન્ટ બ્રશ
નોટપેડ
એડ્રેસ બુક
પાવરપોઈન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP