કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઇન્ટરનેશનલ મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઇન્ટ્રા કોમ્પ્યુટર મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઈનપુટ મેથડસ ઓફ એડીટીંગક
ઈનપુટ મેથડ ઓડિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈબર ઓપ્ટિક વાયરમાં ડેટાનું વહન કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

તરંગ
આમાંથી એક પણ નહિ
પ્રકાશ
વિદ્યુત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

ક્યુઆર કોડ
બારકોડ
બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફટનાં ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફીસર (સી.ઈ.ઓ.) કોણ છે ?

સુંદર પિચાઈ
બિન્ની બંસલ
જેફ બેસોય
સત્ય નાદેલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP