બાયોલોજી (Biology)
Zn કોની ક્રિયાશીલતા માટે જરૂરી છે ?

હાઈડ્રોજીનેઝ
ગ્લુકોઝ ફૉસ્ફેટેઝ
કાર્બનિક એનહાઈડ્રેઝ
નાઈટ્રોજીનેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રકૃતિનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા સજીવ કઈ પ્રક્રિયા દર્શાવે છે ?

ભિન્નતા
અનુકૂલન
પ્રતિક્રિયા
વિકાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સીનસિટીયમ એટલે,

કોષરસ વિભાજન
કાઈનેટોકોર્સ
બહુકોષકેન્દ્રકી
ભાજનતલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પેશી સંવર્ધન દ્વારા વનસ્પતિના કોષો પેશી કે અંગમાં શું વિકસાવી શકાય છે ?

પૂર્ણક્ષમતા
આંતરજાતીય સંકરણ
સુષુપ્તતા
સંચિત ખોરાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સ્વસ્તિક ચોકડીનો આધાર કોના પર છે ?

રંગસૂત્રની સંખ્યા પર
જનીનોની સંખ્યા પર
રંગસૂત્રની લંબાઈ પર
જનીનોની અદલાબદલી પર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલના એકમ પટલની સંકલ્પના કોણે રજૂ કરી ?

રોબર્ટ્સન
સિંગર
રોબર્ટ હૂક
નિકોલ્સન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP