કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ધોલેરા સ્પેશીયલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયનમાં કેટલા મેગાવોટના અલ્ટ્રા મેગા સોલાર પાર્કનું નિર્માણ થઇ રહ્યું છે ?

5000 મેગાવોટ
2000 મેગાવોટ
6000 મેગાવોટ
4000 મેગાવોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP