કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
વર્ષ 2020ની રાષ્ટ્રીય નૌસેના દિવસની થીમ કઈ હતી ?

Indian Navy ready to fight, credible and cohesive
Indian Navy ready to combat, credible and cohesive
Indian Navy fight ready, credible and cohesive
Indian Navy combat ready, credible and cohesive

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'મસાલા કિંગ' ના નામે જાણીતા કયા ઉદ્યોગકારનું તાજેતરમાં નિધન થયું હતું ?

ધર્મપાલ ગુલાટી
ધર્મપાલ ચૌધરી
ધર્મપાલ શેઠ
ચુનીલાલ ગુલાટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP