કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ડીજિબોક્સમાંથી વપરાશકર્તા દ્વારા એક વાર સ્ટોરેજ સ્પેસમાંથી ડેટા દૂર કર્યા બાદ કેટલા દિવસ સુધી તેને પાછો મેળવી શકાય છે ?

45 દિવસ
50 દિવસ
60 દિવસ
30 દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP