કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2020નું અપડેટ થયેલું સુત્ર (Motto) શું હતું ?

Faster, stronger - Higher - Quality
Faster, Higher, Stronger- Together
Faster, Higher, Together
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
તાજેતરમાં ભારતના સર્વોચ્ચ રમતગમત પુરસ્કાર રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન પુરસ્કારનું નામ બદલીને શું કરવામાં આવ્યું ?

ઈન્દિરા ગાંધી ખેલરત્ન પુરસ્કાર
પંડિત દિનદયાળ ખેલરત્ન પુરસ્કાર
મેજર ધ્યાનચંદ ખેલરત્ન પુરસ્કાર
અરુણ જેટલી ખેલરત્ન પુરસ્કાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
વર્ષ 2019માં શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ઉત્તરપ્રદેશના અમેઠી ખાતે કઈ રાઈફલ્સના કારખાનાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું ?

AK- 502 Assault
AK- 203 Assault
AK-209 Assault
AK-48 Assault

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
તાજેતરમાં નિધન પામેલા નેલિયોડ વાસુદેવન નંબુદરી ક્યા નૃત્ય સાથે સંકળાયેલા હતા ?

મોહિનીઅટ્ટમ
ભરતનાટ્યમ્
કથક
કથકલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP