કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
અટલ ન્યૂ ઈન્ડિયા ચેલેન્જ (ANIC) કઈ સંસ્થા/મંત્રાલયની પહેલ છે ?

નીતિ આયોગ
ICMR
AICTE
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
તાજેતરમાં ક્યા સ્થળેથી 200થી વધુ વર્ષો બાદ એપિસ કારિજોડિયન નામક સ્થાનિક મધમાખીની નવી પ્રજાતિ શોધવામાં આવી ?

આસામ
અરવલ્લી
પશ્ચિમ ઘાટ
આંદામાન અને નિકોબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP