કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
‘કર્મયોગી પ્રારંભ’ ક્યા વર્ગના લોકો માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ અભ્યાસક્રમ છે ?

શિક્ષકો
માછીમારો
લેખકો
સરકારી કર્મચારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP