કરંટ અફેર્સ મે 2023 (Current Affairs May 2023)
FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and electric Vehicles in India) યોજનાનું અમલીકરણ ક્યું મંત્રાલય કરે છે ?

નાણાં મંત્રાલય
MSME મંત્રાલય
વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય
ભારે ઉદ્યોગ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP