શબ્દભેદ
નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ-સમજૂતી) દર્શાવો.
'થેપાડું'

હાથથી સીવેલી બાળકને સુવાડવાની ગોદડી
કાણ સમયે માથે મૂકવાનું સફેદ વસ્ત્ર
ગામઠી લોકોને ખભે રાખવાનું જાડું વસ્ત્ર
જાડું સુતરાઉ કોરનું ધોતિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

આંગલું – આંગળું
આંગલું – ઝભલું
ઈમાન – પ્રામાણિકતા
ઈનામ – બક્ષિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP