એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ક્રિકેટની રમત માટે જાણીતું સી. એન. અન્નાદુરાઈ સ્ટેડિયમ કયા શહેરમાં આવેલું છે ?

કોઈમ્બતુર
ત્રિચીનાપલ્લી
ઈરોડ
મદુરાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
વાઉચીંગ એટલે શું ?

બિલ ચૂકવવું
બીલ બનાવવું
બિલનું પોસ્ટીંગ કરવું
ચોપડામાં લખાયેલી નોંધોને દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે તપાસવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
આવકવેરા ધારા મુજબ કુલ કરપાત્ર આવકમાંથી કલમ 80 સી હેઠળ રૂ___ સુધીની માન્ય બચતો અને કલમ 80 ડી મુજબ રૂ___ (વરિષ્ઠ નાગરિક સિવાય) સુધીનું દાક્તરી સારવારનું વીમા પ્રીમિયમ કપાત તરીકે બાદ મળશે.

1,00,000, 10,000
1,20,000, 12,000
2,00,000, 20,000
1,50,000, 25,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP