બાયોલોજી (Biology)
કયા વૈજ્ઞાનિકે દ્વિઅંગી વનસ્પતિઓને હિપેટીકોપ્સીડા એન્થોસિરોટોપ્સીડા અને બ્રાયોપ્સીડામાં વર્ગીકૃત કરી ?

પ્રૉફેસર શિવરામ
રોથમેલર
આયંગર
તલસાણે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP