બાયોલોજી (Biology)
ભ્રૂણસંવર્ધનનું મુખ્ય પ્રયોજન શું છે ?

આલકેલૉઈડનું ઉત્પાદન
દૈહિક સંકરણ પ્રેરણ
સુષુપ્ત રહેતા બીજમાં પ્રાકુરો વિકસાવવા
જીવરસનું અલગીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP