ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
યોગ્ય લાયકાત વિના જાહેર હોદો ધારણ કરનાર વ્યકિત પર કઈ રીટ કરી શકાય ?

ઉત્પ્રેષણ
અધિકાર પૃચ્છા
પરમાદેશ
બંદી પ્રત્યક્ષી કરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ગૃહની બેઠક દરમ્યાન કાર્યસાધક સંખ્યા ન થાય તો ગૃહ મોકૂફ રાખવાની સતા કોને છે ?

આપેલ તમામ
પ્રધાનમંત્રી
સ્પીકર અને ચેરમેન
ગૃહપ્રધાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાષ્ટ્રપતિ વર્ષના કયા સત્રમાં સંસદના બંને ગૃહોને સંબોધિત કરે છે ?

ચોમાસુ સત્રમાં
શિયાળુ સત્રમાં
પ્રથમ સત્રમાં (બજેટ સત્રમાં)
બધાજ સત્રમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP