ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં પ્રારંભ થયેલ સંસ્થાઓ સંબંધમાં નીચેના પૈકી કઈ જોડી સાચી છે ?

મહિલા સહકારી બેંક : સુરત, 1994
અનાથાશ્રમ : અમદાવાદ, 1892
ઔદ્યોગિક વસાહત : વાપી, 1968
સંગ્રહાલય : જુનાગઢ, 1849

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગોંડલના મહારાજા ભગવતસિંહે તૈયાર કરાવેલ નવખંડનો વિશાળ શબ્દકોશ 'ભગવદ્ગોમંડળ' કયા વિદ્વાનોએ તૈયાર કરેલ ?

કવિ નર્મદ
ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
શ્રી ધીરુભાઈ ઠાકર
શ્રી ચંદુલાલ બેચરભાઈ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
જેસલ-તોરલની સમાધિ ગુજરાત રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે ?

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો
કચ્છ જિલ્લો
પાટણ જિલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP