સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
તેજાબી વરસાદની ઘટના માટે કયો વાયુ કારણભૂત છે ?

સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ
કાર્બન મોનોક્સાઈડ
કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
હાઈડ્રોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વૃક્ષનું આયુષ્ય શેના પરથી માપવામાં આવે છે ?

વૃક્ષની ઊંચાઈથી
વૃક્ષના થડમાં પડેલા વર્તુળાકાર વલયોથી
થડના માવાના ઉત્કરણથી
વૃક્ષની જાડાઈથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP