સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
તેજાબી વરસાદની ઘટના માટે કયો વાયુ કારણભૂત છે ?

કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ
હાઈડ્રોજન
કાર્બન મોનોક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વૃક્ષનું આયુષ્ય શેના પરથી માપવામાં આવે છે ?

થડના માવાના ઉત્કરણથી
વૃક્ષની જાડાઈથી
વૃક્ષના થડમાં પડેલા વર્તુળાકાર વલયોથી
વૃક્ષની ઊંચાઈથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP