સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઓપ્ટિકલ ફાઈબર કેબલ શેના માટે વપરાય છે ?

વિદ્યુત વિતરણ
રોડ બનાવવા
ટી.વી. ચેનલોનું વિતરણ
સંદેશા વ્યવહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સબસોનિક અને સુપરસોનિક શબ્દો શેના માટે વપરાય છે ?

ધરતીકંપની ગતિ
પાણીના પ્રવાહની ગતિ
અવાજની ગતી
હવાના પ્રવાહની ગતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નદીમાંથી સમુદ્રમાં વહાણ પ્રવેશે ત્યારે ......

તે જેમ છે તેમજ રહે છે.
તેનું ઊંચકાવુ અને નીચું જવું તે બાબતે તે કયા પદાર્થમાંથી બનાવાયું છે તેના પર આધારિત છે.
તે થોડું નીચું જાય છે.
તે થોડું ઊંચકાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP