સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પરમાણુ રિએક્ટરમાં હેવી વોટરનું કાર્ય શું છે ?

ન્યુટનની ગતિને વધારવાનું
પરમાણુ પ્રક્રિયા વધારવાનું
ન્યુટનની ગતિને ઘટાડવાનું
રિએક્ટરને ઠંડું કરવાનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પિયુષ (પિટ્યુટરી) ગ્રંથિનો વધારે પડતો અંતઃસ્ત્રાવ ....

બાળકના વિકાસને રુંધે છે
બાળકની ઊંચાઇ વધવા દેતો નથી
બાળકોના હાડકાને નબળા પાડે છે
બાળકની ઊંચાઇ ખૂબ વધારે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP