ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતની સમય રેખા નીચેનામાંથી કઈ છે ?

82.50 પૂર્વ રેખાંશ
92.50 પૂર્વ રેખાંશ
72.50 પૂર્વ રેખાંશ
62.50 પૂર્વ રેખાંશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચેના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં કોની વસ્તી સૌથી ઓછી છે ?

દાદરા અને નગર હવેલી
લક્ષદ્વીપ
આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ
દમણ અને દીવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP