GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
જો ભાડું એડવાન્સમાં ચૂકવેલ હોય તો તે ક્યા પ્રકારનું ખાતું ગણાય ?

ખર્ચનું ખાતું
ઉપજનું ખાતું
રોકડ ખાતું
વ્યક્તિગત ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
ઘસારાફંડના રોકાણો ક્યાં દર્શાવાય છે ?

નફા-નુકસાન ખાતામાં ખર્ચ બાજુ
પાકાં-સરવૈયામાં મૂડી-દેવાં બાજુ
પાકાં-સરવૈયામાં મિલકત-લેણાં બાજુ
નફા-નુકસાન ખાતામાં આવક બાજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP