GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
ઓડિટ કાર્યક્રમના ઘડતર અને તેની વ્યૂહરચનાના અમલ માટે નીચેનામાંથી કોણ જવાબદાર બને છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સંચાલકો
ધંધાકીય એકમના અધિકારીઓ
ઓડિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
નીચેનામાંથી કઈ વેતન પ્રથામાં બચાવેલ સમય પ્રમાણિત સમયના અડધાથી વધુ હોય ત્યારે પ્રીમિયમ / બોનસની રકમ ઘટતી જાય છે ?

સમય વેતન પ્રથા
હેલ્સી યોજના
કાર્ય વેતન પ્રથા
રોવેલ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
___ એટલે જહાજ પર માલ ચઢાવવા માટેની પરવાનગી.

બિલ ઓફ લેડિંગ
કપ્તાન કે સાથીની રસીદ
કાર્ટિંગ ઓર્ડર
શિપિંગ ઓર્ડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
તિજોરી બિલો (Treasury Bills)ના સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન ખોટું નથી ?

તે શૂન્ય કૂપન બોન્ડ છે.
તે ટૂંકાગાળા માટેનું નાણાકીય સાધન છે.
આપેલ તમામ
તે નાણાં બજાર સાથે સંકળાયેલ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP