GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
સિસ્ટમમાં યુઝર એકાઉન્ટ બનાવવા માટે કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ થાય છે ?

કંટ્રોલ પેનલ
ફાઈલ મેનેજર
માય કમ્પ્યૂટર
નેટવર્ક પ્લેસીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
વર્ડમાં કોઇ દસ્તાવેજ સિલેક્ટ કરીને કોપી તથા પેસ્ટ કરવા માટેના કયા કમાન્ડ છે ?

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
Ctrl + C તથા Ctrl + V
Ctrl + C તથા Ctrl + Y
Ctrl + C તથા Ctrl + P

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP