Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 2
કેટલા પ્રાદેશિક જળ વિસ્તાર સુધી ઈન્ડિયન પીનલ કોડ - 1860 વિદેશી લોકો ઉપર પણ લાગુ પડે છે ?

12 કિમી
12 માઈલ
12 નોટિકલ માઈલ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 2
દુરસ્થિત કમ્પ્યુટર પરથી પોતાના કમ્પ્યુટરમાં ફાઇલની નકલ કરવાના કાર્યને શું કહે છે ?

અપલોડિંગ
ડાઉનલોડિંગ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 2
નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે?

સુરખાબ અભયારણ્ય - કચ્છ
ઘુડખર અભયારણ્ય - જામનગર
રતનમહાલ અભયારણ્ય - દાહોદ
ગીર અભયારણ્ય - ગીર સોમનાથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP