ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'આતુર થવું' માટે કયો રૂઢિપ્રયોગ યોગ્ય છે?

તાસીરો બોલી રહેવો
ઓછાવાના કરવાં
કળ વળવી
તલપાપડ થઈ રહેવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP